DIM S.A.

Kontakt
DIM S.A.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Tel. + 48 22 378 80 00
Fax. + 48 22 378 80 88
 
Władze
Marek Stefański - Prezes Zarządu
 
NIP: 8921464448   REGON: 340616580
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
numer KRS: 0000483282
Kapitał zakładowy: 1 355 000 pln
 
Przed wysłaniem do nas wiadomości zapoznaj się z polityką prywatności »